Gitarist.nl colofon

Gitarist is een uitgave van:

Uitgeverij De Inzet b.v.
Atlantisplein 1
1093 NE Amsterdam 

Emailadressen:
Abonnementsadministratie: abo@gitarist.nl
Redactie: info@gitarist.nl
Adverteren: ads@k18.nl

Hoofdredactieteam:
Erk Willemsen (algemeen) erk@k18.nl, Co Koenen (adjunct) co@gitarist.nl, Steven Faber (tests) steven@gitarist.nl

Eindredactie:
Co Koenen

Medewerkers:
Jan Peter Eerenberg, Martijn Govers, Stefan Heger, Vincent van der Horst, Ricardo Jupijn, Jos Kamphuis, Frank Laan, Henk de Ligt, Tom Nijhof, Kevin Pasman, Martine Sipma, Gertjan Smit, Oscar Timans, Henk Visser, Paul van de Vlasakker, Martin Zand Scholten

Fotografie:
Rob Bakker, Dennis Boxem, Fred van Diem, Mark van Schaick, Andreas Terlaak

Vormgeving:
Nils Jonkers nils@landgraphics.nl

Uitgever:
Erk Willemsen erk@k18.nl

Bladmanagement & Traffic:
Ronald Willemsen ronald@k18.nl

Sales & Marketing:
Ronald Willemsen ronald@k18.nl

Advertentieacquisitie:
Ronald Willemsen, Ollie Schmitz, Erk Willemsen
ads@k18.nl, tel. 020 675 5308

Abonnementenadministratie:
Mirjam Berendse abo@gitarist.nl

Boekhouding:
Mirjam Berendse
gitaristfactuur@uitgeverijdeinzet.nl

Gitarist.nl beheer:
Musicpublishers.nl

Druk- en bindwerk:
Drukkerij Veldhuis Media, Raalte
Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen of enige andere manier, worden verveelvoudigd of opgeslagen, zonder voorafgaande toestemming. Zonder schriftelijke goedkeuring is het niet geoorloofd dit blad op te nemen of ter beschikking te stellen van een leesportefeuille. De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ISSN: 0928-8007

zoeken
abonneer op onze nieuwsbrief
zoeken