aanmelden
Basnoten Gitarist 324 - workshop
Ghostnotes - deel 3
Gitarist Extra 21-02-2018 10:02
In Gitarist 324, maart 2018 vind je de noten en tabs bij deze basworkshop. Funky ghostnotes werken ook te gek bij slappen, maar daar komen we weer geheel andere problemen tegen.

Nog even ter herinnering: een ghostnote is een gedempte noot die alleen percussief, dus zonder toonhoogte, klinkt en wordt genoteerd met een x op de desbetreffende snaar.

Een standaard voorbeeld van een geslapte baslijn met ghostnotes is toch wel Can’t Stop van de Red Hot Chili Peppers. Hierin worden alle in het blad genoemde technieken toegepast.